Annons

Annons

Tandläkare i England krävs på miljonbelopp

Centrala studiestödsnämnden (CSN) kräver 39 tandläkare i Storbritannien som har slutat betala av på sina svenska studielån på miljonbelopp.

CSN arbetar med en lista på 39 personer som har studerat till tandläkare med hjälp av svenska studiemedel men som har slutat att betala av sina skulder. De har fått upprepade påminnelser från CSN där de krävs på avbetalningarna som har uteblivit.
För fyra av dem har det gått så långt att lånen sägs upp till omedelbar betalning. Tandläkarna kommer att krävas på hela studielånet på en gång.
– CSN kommer snabbt att vidta rättsliga åtgärder ifall de inte tar sitt ansvar, säger Klas Elfving, pressekreterare på CSN.

16 miljoner i skulder

De 39 tandläkarna har uteblivna avbetalningar värda sammanlagt över 16 miljoner kronor för studier som bedrevs på 1990-talet och senare.
I de flesta fall har tandläkarna höga skulder, många på över 500 000 kronor.
De fyra som snart kommer att krävas på hela studieskulden har lån på sammanlagt cirka 1,8 miljoner kronor.
– På listan finns bara en del av alla tandläkare som inte betalar. CSN kommer att jaga fler, säger Klas Elfving.

Preskriptionstiden 25 år

Reglerna kring studielån skärptes 2010. Preskriptionstiden förlängdes från tio år till 25 år. Då blev det också möjligt att kräva personer som har slutat betala av på lånet på hela studieskulden på en gång.
När en låntagare låter bli att betala av på studielånet, börjar en indrivningsprocess. CSN fastställer personens adress och skickar två påminnelser. Om låntagaren fortfarande inte betalar, skickas kravbrev.
När det gäller låntagare i utlandet tar CSN ofta hjälp av indrivningsbolag. Det blir delgivning om skulder och om låntagaren har betalningsförmåga går ärendet vidare till domstol.
I Storbritannien har CSN tidigare gått till domstol för att driva in studieskulder. Domstolen slog fast att lånen kunde sägas upp och att låntagarna måste betala av hela studieskulden.

Upptäck mer