Annons

Annons

Byggbolagets kris försenar Tandvårdshuset i Falun

Med satsningen på det nya Akademiska Tandvårdshuset i Falun vill Region Dalarna stärka sitt arbetsgivarvarumärke, ­skapa möjligheter till forskning, och attrahera Sveriges främsta tandläkare och specialister. Projektet har dock försenats på grund av ekonomiska svårigheter hos byggentreprenören.

I Akademiska Tandvårdshuset vill Region Dalarna samla stora delar av folktandvårdens resurser i Falun. Målet var att inflyttning skulle ske under 2025, men nu har projektet pausats sedan SBB, som ansvarar för att bygga fastigheten, fått ekonomiska problem. Bilden visar en tidig idéskiss för byggnaden.

Foto: Mondo Arkitekter

Region Dalarna och regionens tandvårdsnämnd har under flera år verkat för att inrätta ett akademiskt tandvårdshus i Falun för att samordna folktandvårdens resurser och skapa ett nära kliniskt samarbete mellan specialisttandvård, allmäntandvård, och tandteknik.

Våren 2022 skrevs ett samverkansavtal med SBB, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, om att bygga det nya Akademiska Tandvårdshuset, men under det senaste året har fastighetskoncernens ekonomiska svårigheter förvärrats.

Sommaren 2023 meddelade Sveriges Radio att projekteringen av tandvårdshuset var pausad, på grund av SBB:s kris, och att det var oklart om den planerade storsatsningen blir av.

Karin Gunnars Hellgren

– Det senaste beskedet som jag har fått är att tandvårds­huset kommer att bli av, men att det blir kraftigt försenat. Ambitionen var att flytta in 2025, men nu är målet satt till januari 2027, berättar Karin Gunnars Hellgren, tandvårdschef vid Folktandvården Dalarna.

Folktandvården i Dalarna har under en längre tid analyserat förvaltningens behov och planerat utformningen och utrustningen i det nya tandvårdshuset. Färdigställt kommer Akademiska Tandvårdshuset att rymma Faluns centrala allmäntandvårdskliniker, specialisttandvård, tandtekniskt laboratorium, folkhälsofunktionen och folktandvårdens administration.

– En av fördelarna med att samla allt i ett hus är att det skapas synergieffekter mellan verksamheterna. Allmäntandvården kommer ha möjlighet att nyttja delar av specialisttandvårdens lokaler.

– Bara genom att samla Faluns tre allmäntandvårdskliniker i ett hus och samordna resurserna kan vi anställa fler tandläkare och utöka öppettiderna med hjälp av skiftgång, vilket kommer leda till kortare väntetider.

All specialisttandvård för­utom käkkirurgi, orofacial medicin och röntgen ska samlas i det nya tandvårdshuset, där det även kommer att bedrivas nischad kirurgi. Enligt beslut i tandvårdsnämnden i Region Dalarna ska fastigheten omfatta 4 700 kvadrat­meter och innehålla 48 behandlingsrum, varav allmäntandvården får 17 rum. Specialisttandvården får 25 behandlingsrum där tandregleringen har tillgång till sex dubbelrum. Huset ska innehålla tre operationssalar och en akutklinik med tre behandlingsrum.

"Vi vill såklart ligga i framkant vad gäller teknik och utveckling."

– Förvaltningens medarbetare involverades i ett tidigt skede och har via olika arbetsgrupper varit med och lämnat synpunkter på utrustning och lokaler.

– Vi vill såklart ligga i framkant vad gäller teknik och utveckling, och satsar bland annat på en undervisningssal med video­kameror och inspelningsutrustning.

Med tiden har projektidén utvecklats, och i dialog med Region Dalarnas enhet för forskning och högre utbildning, Centrum för klinisk forskning Dalarna, har folktandvården beslutat att skapa ett akademiskt centrum i det nya tandvårdshuset. Regionens förhoppning är att satsningen på forskning och utbildning ska attrahera duktiga tandläkare.

– Det är något som vi tror mycket på och ett bra exempel är Randi Lynds Ihlis, filosofie doktor och ST-tandläkare inom odontologisk radiologi, som flyttade hit för att arbeta med allmäntandvård men som nu har disputerat och påbörjat specialistutbildning inom röntgen­ologi.

Ekaterina Kudriavtseva, som har arbetat lite mer än ett år på allmäntandvårdskliniken Bergmästaren i Falun, är en av de tandläkare som är tänkt att arbeta i det nya Akademiska Tandvårdshuset.

Inga andra kliniker i farozonen
  • Faluns tre allmäntandvårdskliniker ska samordnas till en klinik i det nya Akademiska Tandvårdshuset, och det finns inga planer eller beslut på att lägga ner eller slå ihop andra kliniker i Region Dalarna.
  • I augusti 2020 rapporterade Tandläkartidningen om Folktandvården Dalarnas beslut att lägga ner tandvårdsmottagningarna i Bjursås, Insjön, Särna och Grängesberg. Mottagningarna slogs till slut samman med folktandvårdens närliggande kliniker, och nya privata tandläkarkliniker har etablerats i tre av de nedlagda klinikernas lokaler.

Ekaterina Kudriavtseva

– Här på Bergmästaren börjar rummen bli slitna och utrustningen gammal, så jag ser fram emot att flytta till nya moderna lokaler. Kommunikationen med specialisttandvården är redan bra, och blir säkert ännu bättre när vi ligger i samma hus. Att det ska finnas forskningsmöjligheter är såklart en fördel.

– Sen vet vi inte hur flytten kommer påverka personalens gemenskap. I dag är vi ett tajt team som arbetar bra tillsammans, berättar Ekaterina Kudriavtseva.

Under hösten ska SBB återkomma med nya besked kring det försenade bygget och dess kostnader. Samtidigt genomför folktandvården en risk- och konsekvensanalys av den uppstådda situationen.

– Regionfastigheter Dalarna, som förvaltar stora delar av regionens lokaler, sköter just nu dialogen med SBB, och innan vi tar beslut om hur vi ska gå vidare avvaktar vi förvaltningens risk- och konsekvensanalys, säger Mari Rustad, ordförande i tandvårdsnämnden i Region Dalarna.

– Ambitionen är fortfarande att bygga ett tandvårdshus.

Upptäck mer