Annons

Annons

Telefonsamtal gav ofta rätt diagnos

Diagnoser via telefon blir ofta korrekta, men vissa tillstånd är svårare att bedöma. Det visar en ny studie om konsultation via telefon.

Under coronapandemin införde Qatar en telefonlinje där tandläkare gav råd och bedömde om ett fysiskt besök behövde göras. I en studie jämfördes preliminär diagnos ställd via telefonsamtal med diagnos gjord på vanligt sätt vid fysiskt besök.
Telefondiagnosen var ofta korrekt, men i 25 av 191 telefondiagnoser skilde de sig åt. Bland diagnoser som ofta blev rätt per telefon hörde abscess, dry socket och tandluxation. Diagnoser som oftare blev fel var pulpainflammation och parodontit. Studien visade att diagnosen oftare blev rätt om telefonsamtalet var i början av dagen och när patienten själv höll i luren.

Upptäck mer