Annons

Annons

Tema: Digital tandvård 2024-04-10

Stor tidsvinst med ortodontikonsultation på distans

Vid distanskonsultation blir det inte så mycket spilltid, säger Elin Hägglund. ”Det blir också en ganska fri diskussion, och vi kan fokusera på själva fallet.”

Foto, samtliga bilder: Susanne Milton

Sällan har ett forskningsprojekt inletts mer lägligt i tiden än Elin Hägglunds. Efter förberedelser under hösten 2019 ersatte Region Västernorrland i februari 2020 alla fysiska ortodontikonsultationer med konsultationer på distans. Detta samtidigt som det nya coronaviruset sars-cov-2 rullade in över världen.

– Vi hade lite tur eftersom det innebar att vi kunde fortsätta att jobba nästan normalt, säger Elin Hägglund, specialist i ortodonti vid tandregleringen i Örnsköldsvik, en av Region Västernorrlands två tandregleringsenheter.

I samma veva som distanskonsultationen infördes hade Elin Hägglund, då inne på andra terminen av sin ST-utbildning i ortodonti, börjat fundera på ämnet för sitt vetenskapliga arbete. Valet föll på att jäm­föra det tidigare arbetssättet, med ortodontikonsultationer då ortodontisten åker ut till allmäntandläkarkliniken, och det nya med ortodontikonsultation på distans.

– Jag tyckte att det var intressant och att det skulle ge oss något att utvärdera. Är det bra? Blir det bättre för oss? Blir det bättre för allmäntandvården?

Ortodontikonsultationer på distans, där allmäntandläkaren och ortodontisten diskuterar patientfall via videolänk, är inte helt unikt. Med långa avstånd för både patienter och ortodontister, hade arbetssättet redan införts helt eller delvis i de nordliga grannregionerna innan Region Västernorrland följde efter. Men någon vetenskaplig utvärdering av produktivitet och effektivitet hade inte gjorts.

I sitt vetenskapliga arbete mätte därför Elin Hägglund antal patienter som hade fått en ortodontikonsultation under två år närmast innan distanskonsultation infördes, och jämförde med antalet som fick en konsultation de två första åren med distanskonsultation.

Som del av sin ST-utbildning undersökte Elin Hägglund hur effek­tiviteten förändrades när distanskonsultationer införts i Region Västernorrland.

Studiens resultat

Produktivitet
20,7 procent fler patientkonsultationer med distanskonsultation jämfört med besökskonsultation (1 584 jämfört med 1 312).

 

Effektivitet
Genomsnittstid för en konsultation

  • ortodontikonsultation på distans: 10,2 minuter
  • besökskonsultation: 15,9 minuter
  • besökskonsultation inkl restid: 18,2 minuter

 

Läs studien här.

Patienterna kom från sex allmäntandvårdskliniker inom tandregleringen Örnsköldsviks upptagningsområde. Även den genomsnittliga tiden för konsultationen mättes. Under den första perioden, med besökskonsultationer, undersöktes totalt 1 312 patienter, jämfört med 1 584 patienter under den senare perioden – det innebär en ökning med nästan 21 procent. Här lägger dock Elin Hägglund in en brasklapp.

– Till viss del beror antalet undersökta och bedömda patienter på hur många ortodontister och allmäntandläkare som finns tillgängliga, och det går ju lite upp och ned, säger hon.

En tydlig förändring var emellertid tidsvinsten som gjordes vid distanskonsultation – i snitt nästan sex minuter per patient – från 15,9 minuter till 10,2 minuter. Räknades även restiden för ortodontisten in blev tidsvinsten ännu större, cirka tio minuter per patient. I båda fallen var skillnaden statistiskt signifikant.

– Att vi tjänade in tid genom att ta bort resorna är ju en ”no brainer”, men att även själva konsultationen blev mer effektiv kan vi tacka allmäntandläkarna för, säger Elin Hägglund.

Till skillnad från vid en ”vanlig” besökskonsultation läggs ett större ansvar på allmäntandläkaren för förberedelser vid distanskonsultation, säger Elin Hägglund.

Elin Hägglund

 

Utbildning: Tandläkarexamen, Umeå universitet 2013. Specialist i ortodonti VT 2023.

 

Gör: Övertandläkare i ortodonti på tandregleringen i Örnsköldsvik, Region Västernorrland.

 

Har undersökt: Produktivitet och effektivitet med ortodontikonsulta­tioner på distans jämfört med besöks­konsultationer.

Förutom att undersöka patienten före konsultationen handlar det om att ta noggrann status och anamnes och vara förberedd med bra fotografier, röntgenbilder och skannade avtryck. Dessutom gärna ha förslag på bettdiagnos och eventuellt terapiförslag.

– En väl förberedd allmäntandläkare som har en klar frågeställning och kanske till och med ett terapiförslag gör att det blir mer tidseffektivt. Vi försöker tänka att alla ska jobba på toppen av sin förmåga.

Under distanskonsultationen är inte patienten med, vilket även det sparar tid. När man inte har en tidbok att förhålla sig till på samma sätt som vid fysiska besök försvinner mycket spilltid, säger Elin Hägglund.

– Det blir också en ganska fri diskussion mellan vårdgivare och vi kan fokusera på själva fallet. Och när man känner sig klar med en patient kan man direkt gå vidare till nästa. Det är väldigt effektivt.

Ibland händer det dock att patienter inte kan bedömas vid distanskonsultation. I studien gällde det för 6–7 procent av patienterna och den vanligaste orsaken var bristande bedömningsunderlag på grund av exempelvis för dåliga eller otillräckliga bilder eller att det saknades vissa statusuppgifter.

– I de flesta fall räcker det med att allmäntandläkaren tar in patienten igen och tar nya bilder. Men ibland, om det är komplicerade fall, får patienten komma in till specialistkliniken.

Elin Hägglund tycker att det finns många fördelar med distanskonsultation, inte minst tidsvinsten. Tidigare åkte hon ut till en klinik och var där en hel dag, vilket kunde vara ”ganska krävande mentalt”. Nu kan konsultationerna spridas ut i fler men betydligt kortare pass. Det finns också en vinst ur ett miljömässigt perspektiv.

– Det är långa avstånd här uppe och med det här arbetssättet sparar vi in många bilresor, både för oss och för patienterna. Det var också en anledning till att vi ville utveckla vårt sätt att arbeta med ortodontikonsultationer.

Men även om det digitala arbetssättet tycks fungera bra finns tankar på att återuppta någon form av fysiska möten framöver. Kanske som en distanskonsultation på plats med allmäntandläkaren emellanåt. Att mötas, säga ”hej” och se varandra fysiskt kan bidra till att göra de digitala mötena ännu bättre tror Elin Hägglund.

– Vi lever i en digital värld, och det är jättebra, men man ska inte underskatta att träffas.

Digitala konsultationer

Upptäck mer