Annons

Annons

Terminsstarten präglas av pandemin

Det är nu den fjärde terminen och den tredje terminsstarten som påverkas av pandemin. Många restriktioner ligger kvar, men långsamt verkar det ske en återgång till en mer normal undervisningssituation senare i höst.

Suhaib Hurani är centralordförande för Tandläkarförbundets studerandeförening och går på tandläkarprogrammet i Göteborg. Han hoppas att undervisningen i form av fysiska föreläsningar kan återupptas i slutet av oktober.
– Utbildningen bedrivs på distans för de flesta studenterna, det vill säga föreläsningar och seminarier på distans men klinisk verksamhet på plats i mindre grupper.
Han tror studenterna nu längtar efter att ha en normal undervisning.
– Själv längtar jag mest efter att besöka de olika lärosätena och träffa mina medlemmar, säger han.

Gunilla Klingberg

Gunilla Klingberg


Gunilla Klingberg, prefekt och professor i pedodonti vid Malmö universitet, berättar att institutionen följer en plan för successivt öppnande. Utgångsläget är digital undervisning, men efter hand kommer allt fler teoretiska moment att kunna genomföras på plats.
– Alla kliniska och alla praktiska moment sker på plats, men vi anpassar så att vi kan hålla avstånd. På klinik finns riktlinjer kring skyddsmateriel och där arbetar vi som vanligt med patient.

”Det är viktigt både för att komma in i undervisningen och för att lära känna studiekamrater, lärare och lokaler.”

Att påbörja studierna under dessa förhållanden kan vara extra tufft.
– I början av terminen vill vi ge möjlighet för de studenter som påbörjar sina studier att vara i våra lokaler. Det är viktigt både för att komma in i undervisningen och för att lära känna studiekamrater, lärare och lokaler.

Vaccination av studenter

Gunilla Klingberg lyfter särskilt fram samarbetet med sjukvården i Region Skåne.
– Vi fick möjlighet att erbjuda vaccination till personal och studenter tidigt i våras – de som arbetade patientnära erbjöds vaccinering precis som annan sjukvårdpersonal i regionen.

Pernilla Lif Holgersson

Pernilla Lif Holgersson


Även i Umeå prioriterar man nya studenter, som får undervisning på campus på ett smittsäkert sätt. Undervisning för övriga studenter genomförs med digitala inslag så långt det går, ibland på kvällstid. För övrigt råder samma restriktioner som förra terminen. Förhoppningen är att kunna öppna upp campus mer från och med oktober.
– Studenterna har sin kliniska undervisning likt i våras, i vissa ämnen är de uppdelade i mindre grupper. Vi fortsätter att ha munskydd i allmänna lokaler och i patientnära kontakt. Vi hoppas också att så många studenter som möjligt vaccinerat sig, säger prefekt Pernilla Lif Holgersson.

Upptäck mer