Annons

Annons

Tillverkare slopar titandioxid i tandkräm för barn: ”Gör bara tandkrämen vit”

Nyheten om att vissa barntandkrämer innehåller ämnet titandioxid väckte stor uppmärksamhet. En genomgång som Tandläkartidningen gjort visar att samtliga av de aktuella tillverkarna nu slopar titandioxid i sina tandkrämer – eller slutar tillverka den helt.

Foto: Colourbox

Sedan drygt ett år är ämnet titandioxid förbjudet att användas som tillsats i mat. Beslutet fattades av EU sedan den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa, bedömt att dataunderlaget för att klassa det som säkert var för skralt. Det gick inte att utesluta att det kan öka risken för cancer.

Tandkräm, där titandioxid används som färgämne, omfattas emellertid inte av förbudet då det klassas som kosmetika. Trots det väckte en granskning av tidningen Råd & Rön tidigare i år stor uppmärksamhet, då den visade att en handfull barntandkrämer som säljs i Sverige innehåller titandioxid.

Ämnet, som även förekommer som solskyddsfilter i solkrämer, är godkänt som färgämne i bland annat tandkräm, där det då deklareras med ett ”color index”, CI 77891.

Elmira Tavoosi Foto: Jeanette Hägglund

– Titandioxid har utretts flera gånger av den oberoende vetenskapliga kommittén Scientific committe on consumer safety, SCCS, och användningen av färgämnet CI 77891 i till exempel tandkräm har utvärderats som säkert, säger Elmira Tavoosi, toxikolog och senior utredare på enheten för kosmetika, läkemedelsprodukter och narkotika på Läkemedelsverket.

En genomgång som Tandläkartidningen har gjort visar dock att samtliga fyra tillverkare av de barntandkrämer som rapporterades innehålla titandioxid, kommer att sluta med färgämnet.

”Vi arbetar med att ersätta titandioxid. Från och med slutet av året/början av nästa år (2023/2024, reds. anm.) kommer Bamsetandkräm inte innehålla titandioxid”, meddelar företaget Haleon Sweden, som tillverkar bland annat Sensodyne Bamsetandkräm.

Även tillverkaren av Humble Kids Strawberry tandkräm skriver i ett mejl att man håller på att ”arbeta ur” tandkrämen ur sitt sortiment.

”Vi insåg att det enda ingrediensen gör för vår tandkräm var att göra den vit så vi valde att, trots att den är säker att använda, ta bort den ur samtliga tandkrämer i nästa batch”, säger Patrick Verkland, operations manager på företaget The Humble Co, i ett mejlsvar.

Barntandkrämerna från Flux, Apoteket, The Humble Co. och Sensodyne kommer inte längre att innehålla titandioxid. Flux-tandkrämen tas till och med ur produktion.

Foto: Kollage Ingrid Helander

Då är titandioxid borta ur barntandkrämerna

Humble Kids Strawberry: Någon gång under första kvartalet 2024 räknar företaget med att den nya titandioxidfria tandkrämen ska finnas i lager.

 

Sensodyne Bamsetandkräm: Från och med slutet av 2023/början av 2024 ska tandkrämen inte längre innehålla titandioxid.

 

Flux tandkräm 6+ sweetmint: Tas ur produktion. Försvinner från apotekens hyllor från och med oktober 2023.

 

Apoteket barntandkräm: Efter februari 2024 ska ingen av Apotekets tandkrämer innehålla titandioxid.

 

Källa: The Humble Co., Haleon Sweden, Karo Healthcare, Apoteket AB

Företaget Karo Healthcare, som tillverkar Flux tandkräm 6+ sweetmint, meddelar att man kommer att sluta tillverka tandkrämen helt, på grund av ”etiska skäl”.

”När den nya lagstiftningen om titandioxid för mat trädde i kraft påbörjade [vi] en diskussion om huruvida vi skulle ändra formuleringen, alternativt avsluta produktionen. Vi tog beslutet att avsluta produktionen”, skriver Sanna Hedman, produktchef för Flux i ett mejl.

Även Apoteket AB:s egen barntandkräm, Apoteket barntandkräm, rapporterades innehålla titandioxid. Louise Skalin, chefsfarmaceut på Apoteket skriver till Tandläkartidningen att man som en ”försiktighetsåtgärd” fasar ut titandioxid ur alla sina tandkrämer.

”Under hösten fram till februari sker de sista ingrediensförändringarna, efter det har vi ingen egen tandkräm med titandioxid”, meddelar hon.

I vuxentandkräm är dock titandioxid fortsatt vanligt förekommande. Och även om ämnet granskats många gånger – och bedömts som säkert – har EU-kommissionen med anledning av förbudet mot titandioxid i mat, bett den vetenskapliga kommittén SCCS att åter granska ämnet.

– Kommissionen vill försäkra sig om att användningen i kosmetika fortsättningsvis är säker. Vi väntar oss ett preliminärt utlåtande under året, säger Elmira Tavoosi.

Titandioxid
  • Titandioxid är en oxid av titan som framställs ut titaninnehållande mineraler.
  • Den kemiska formeln är TiO2.
  • Efter den 7 augusti 2022 är det inte längre tillåtet att använda titandioxid vid tillverkning av livsmedel. Som livsmedelstillsats betecknas titandioxid E171.
  • Användning av titandioxid som färgämne i kosmetiska produkter, dit tandkräm hör, är fortfarande godkänd och bedöms som säker. Som färgämne benämns titandioxid CI 77891.

Källa: Wikipedia, Livsmedelsverket

Upptäck mer