Annons

Annons

Tjänstetandläkarna höjer medlemsavgiften

Medlemsavgiften i Tjänstetandläkarna (TT) höjs och riksföreningen väntas få skicka fler ombud till Tandläkarförbundets förbundsmöte.

Medlemsavgiften i Tjänstetandläkarna (TT) höjs med 72 kronor per år till 4 992 kronor 2016. Avgiftshöjningen beslöts vid TT:s föreningsmöte i Stockholm den 27 november.
Styrelsemedlemmarnas arvoden höjs samtidigt med cirka 2,6 procent. Chaim Zlotnik, TT:s ordförande, får mest – sammanlagt 2 470 kronor per dag om han avsätter mer än fyra timmar för föreningsarbete. Utöver det får han ett kursbidrag på 24 700 kronor per år.
Tjänstetandläkarnas kostnader beräknas till nästan 20,5 miljoner kronor nästa år. Huvuddelen går till löner och sociala avgifter, medlemsavgifter till Sveriges Tandläkarförbund samt lokalkostnader.
Fler ombud
I samband med årsmötet diskuterades hur TT:s ombud till Tandläkarförbundets förbundsmöte kommer att tillsättas i framtiden. Tandläkarförbundets stadgar kommer att ändras om allt går som förväntat vid förbundsmötet i Stockholm den 4 december. Det innebär i så fall att de fyra riksföreningarna tilldelas ett ombud per varje påbörjat 150-tal medlemmar.
För TT:s del blir det en ökning från dagens 23 ombud till sannolikt 29 ombud. I praktiken kommer varje lokalavdelning att erbjudas möjlighet att tillsätta ett ombud.
Avdelningarna med flest medlemmar kommer att få skicka två ombud, och om det finns avdelningar som inte kan skicka någon, kommer andra avdelningar att erbjudas extra platser.
”Oroande”
Vakanta tandläkartjänster finns fortfarande på många håll i landet, framkom det vid ordförandekonferensen som hölls i samband med årsmötet. Trots det slår styrelsen larm för att för många tandläkare utbildas. Antalet nybörjarplatser i landet har ökat från cirka 220 per år i början av 2000-talet till runt 375 per år nu.
”Denna förändring kan knappast betraktas som försiktig och är därför oroande”, står det i verksamhetsplanen för 2016.

Upptäck mer