Annons

Annons

Tore Dérand avliden

Tore Dérand, professor emeritus vid Tandläkarhögskolan i Malmö, har avlidit 73 år gammal. Tore Dérand avlade sin tandläkarexamen i Malmö 1961. Han knöts allt fastare till skolans lärarstab och blev lektor och 1980 professor i odontologisk teknologi. Han var med om att utveckla avdelningen för odontologisk teknologi till en nationellt och internationellt mycket respekterad enhet....

Tore Dérand, professor emeritus vid Tandläkarhögskolan i Malmö, har avlidit 73 år gammal. Tore Dérand avlade sin tandläkarexamen i Malmö 1961. Han knöts allt fastare till skolans lärarstab och blev lektor och 1980 professor i odontologisk teknologi.
Han var med om att utveckla avdelningen för odontologisk teknologi till en nationellt och internationellt mycket respekterad enhet. Användningen av keramiska material inom tandvården blev ett viktigt forskningsfält för honom, och bland annat hans studier av cementering av keramiska material har haft stor betydelse.

Upptäck mer