Annons

Annons

Tvärnit för tandhygienistbehandlingar under pandemin

Tandhygienisternas patienter drabbades värst under våren då stödbehandlingar sköts upp, och den uppsökande verksamheten pausades. Nu rullar tandvården på i coronaanpassad form, och med viktiga lärdomar från pandemiåret.

Samma mönster som inom tandvården i stort syns för tandhygienisterna: en stor minskning i antalet vuxenpatienter under våren, en viss återhämtning under och efter sommaren, men sedan färre patienter igen. Barntandvården har fungerat väl men den externa profylaxverksamheten i skolor på familjecentraler och på MVC/BVC har minskat.

Yvonne Nyblom

Yvonne Nyblom


– Det har varit ett tufft år, och inledningsvis var många stressade och det var svårt att veta hur vi skulle hantera smittrisken, säger Yvonne Nyblom, ordförande för Sveriges Tandhygienistförening.
Hon tycker dock att arbetsgivarna var snabba med att skapa rutiner så att det blev tydligt vad som gällde. Tandvårdens vana att arbeta smittsäkert gjorde att de ytterligare smittskyddsåtgärderna lades till ganska naturligt, tycker hon.
Tuffast har pandemin varit för de verksamheter som stängde ner helt, och de som drabbats värst ekonomiskt är egenföretagarna.
– En liten verksamhet har vanligtvis relativt små marginaler. Några har valt att stänga ner helt eftersom det blev alltför ekonomiskt tufft.

Stödbehandling för parodontit

Försäkringskassans statistik för år 2020 visar att några av de åtgärder som minskat mest under pandemin är just de som tandhygienisterna arbetar med. Till exempel gjordes hundratusentals färre undersökningar och behandlingar av parodontal sjukdom under år 2020 jämfört med år 2019.
– För patienter som behöver stödbehandling för parodontit eller annan sjukdom, ser vi att det blir en ganska snabb försämring när man inte håller kontakten med sin tandhygienist.
För friska patienter som har skjutit upp sina besök hos tandhygienisten har man dock inte sett någon försämring, och Yvonne Nyblom tror att det kan vara bra kunskap att ha med sig i framtida riskbedömningar.

Längre behandlingstid

En annan sak hon hoppas att man ska ta med sig från arbetssättet under pandemin, är de längre behandlingstiderna.
– Vi ser att det fungerar att förlänga tiden, och i framtiden kanske vi kan anpassa verksamheten mer efter patientens behov.

”Personal på äldreboenden har fått en bättre förståelse för det arbete som vi gör; man har saknat oss.”

Den uppsökande verksamheten har drabbats hårt. Yvonne Nyblom berättar att den pausades helt på flera håll under våren, men under hösten och vintern har man gradvis återupptagit besöken på äldreboenden och skolor och coronaanpassat den.
– En positiv bieffekt är att personal på äldreboenden har fått en bättre förståelse för det arbete som vi gör; man har saknat oss.
Utvecklingen av digitala utbildningar riktade mot omvårdspersonal, förskolor och skolor har skett snabbare, och man har fått tid att se över rutiner och arbetssätt. Samtidigt har många samverkansprojekt med kommuner och folkhälsoenheter fått vänta på genomförande. Det gäller även vårdprogram för äldre, fluoridsköljningsprogram på dagverksamhet och tobaks- och hälsoinformation till ungdomar.

Upptäck mer