Annons

Annons

Nyheter 2023-02-08

Tydliga regionala skillnader i ortodontivården

Enkäten visar att regionerna använder olika behandlingsbehovsindex för ortodonti, men också olika ersättningsmodeller.

Foto: Colourbox

Det är skillnad på ortodontivården i landets regioner. Det har Svenska Ortodontiföreningen konstaterat i en enkätundersökning.

– Vi ville ta reda på hur förutsättningarna ser ut i olika regioner och gjorde därför ett utskick med frågor till landets tandvårdsenheter, säger Cecilia Ödman Bresin, övertandläkare i ortodonti, Folktandvården Västra Götaland, och vice ordförande för Svenska Ortodontiföreningen.

Enkätsvaren visar bland annat på tydliga skillnader i hur stor andel av barn och ungdomar som erbjuds avgiftsfri behandling:
• Flera regioner erbjuder avgiftsfri tandreglering till en fast procentandel av barnen. Procentandelen varierar från 20 procent i Västra Götalands­regionen till 35 procent i Jönköpings län.
• Andra regioner delar ut ett fast antal erbjudanden om behandling.

Olika index för behandlingsbehov

Alla regioner använder någon form av index för att definiera vilka bettavvikelser som berättigar till avgiftsfri behandling.

– Tyvärr upplever vi att det finns en gråzon där vissa bettavvikelser ger avgiftsfri behandling i vissa regioner, men inte i andra. Dessutom föreligger stora skillnader i antal och omfång av interceptiva behandlingar mellan regionerna, säger Anna Westerlund, docent och ordförande i Svenska Ortodontiföreningen.

Olika regioner har också olika ersättningsmodeller. Vissa ersätter behandlingsansvaret med en klumpsumma, medan andra ersätter vårdgivaren per utförd behandling. Ersättningen varierar från cirka 20 000 kronor i Region Stockholm till cirka 30 000 kronor i Region Uppsala. Detta kan jämföras med TLV:s referenspris för mer än två års tandreglering i båda käkarna, som är 41 295 kronor plus cirka 5 500 kronor för utredning.

Målet är en jämlik ortodontivård

Enkäten visar också stora skillnader i vilket uppdrag specialisttandvården har i regionerna.

– Jag tror att alla är överens om att målet är en jämlik ortodontivård i Sverige, där patienter med samma bettavvikelser får avgiftsfri behandling oavsett var i landet man bor. Vi anser att en förutsättning för detta är att alla regioner använder samma behandlingsbehovsindex, säger Anna Westerlund.

Svenska Ortodontiföreningen kommer att driva ett arbete för att välja ett behandlingsbehovsindex.