Annons

Annons

Undervisning om våld i nära relationer blir obligatorisk

Regeringen planerar att införa obligatoriska moment om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i tandläkarutbildningen.

Studenterna ska få kunskaper om hur de som tandläkare kan förebygga och upptäcka våld samt om vilka insatser som är verkningsfulla.
Kunskap om våld kan vara helt avgörande för att rädda liv, anser jämställdhetsministern Åsa Regnér.
Bakgrunden till planerna att införa obligatorisk undervisning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i vissa utbildningar finns med i regeringens jämställdhetspolitiska skrivelse “Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid samt en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor”.
En åtgärd som finns med i rapporten är att ändra i examensbeskrivningarna för tandläkare, läkare, psykologer, sjuksköterskor, fysioterapeuter, jurister och socionomer.
Obligatoriska moment om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor införs tidigast vid årsskiftet 2017/2018.

Upptäck mer