Annons

Annons

Vetenskapligt tema: Patienter med nedsatt hälsa

Årets samnordiska temanummer består av sammanlagt 15 artiklar fördelade på nummer 1, 2 och 3. Här kan du läsa om ett antal allmänsjukdomar där ökad kunskap hos tandläkaren kan medföra bättre odontologiskt omhändertagande av den drabbade patienten.

Första numret består av följande artiklar: Antibiotikaprofylax i tandvården, Så förhindras spridning av resistenta bakterier, Oral kirurgi av patienter med ökad blödningsrisk, Uppdatera kunskapen om orala läkemedelsbiverkningar samt Tandvård av organtransplanterade.

Läs mer i Tandläkartidningen nummer 1 2012.

Upptäck mer