Annons

Annons

”Vi har informerat tillräckligt”

Före sommaren redovisade Försäkringskassan två studier om allmänhetens kunskap om tandvårdstödet. Den ena visar att många ännu saknar kunskap om hur stödet är uppbyggt, bland annat om nivåerna i högkostnadsskyddet och att det finns ett allmänt tandvårdsbidrag, ATB. Undersökningen visar att 59 procent av befolkningen känner till ATB, men av dessa är det endast 24...

Före sommaren redovisade Försäkringskassan två studier om allmänhetens kunskap om tandvårdstödet. Den ena visar att många ännu saknar kunskap om hur stödet är uppbyggt, bland annat om nivåerna i högkostnadsskyddet och att det finns ett allmänt tandvårdsbidrag, ATB.
Undersökningen visar att 59 procent av befolkningen känner till ATB, men av dessa är det endast 24 procent som vet vilken ersättning de har rätt till. 67 procent känner till att det finns ett högkostnadsskydd, med det finns stor osäkerhet om de olika ersättningsnivåerna. Av dem som känner till skyddet mot höga kostnader är 75 procent osäkra på nivåerna för ersättning.
Så här tre år efter att tandvårdsstödet infördes kan man tycka att allmänheten borde ha större kunskap om det.
Socialminister Göran Hägglund håller med om det, och ser en paradox:
– Vi lever i ett informationssamhälle. Information finns överallt och om allt. Regeringen har lagt ner mycket pengar på informationsinsatser, men behovet av information tycks vara omättlig.
Och han tillägger:
– Det viktiga är att allmänheten känner till att informationen finns. Förmodligen är det så att man söker den först när det är dags att gå till tandläkaren.
Läs mer i Tandläkartidningen nr 10, som kommer ut den 8 september.

Upptäck mer