Annons

Annons

Metaboliskt syndrom

Odiagnostiserade diabetiker och personer med MetS utgör en stor och växande population. Det är mycket viktigt att patienterna diagnostiseras så tidigt som möjligt. Screening av patienter kan därför vara av stor betydelse och samarbetet mellan läkare och tandläkare bör utvecklas mer än vad vi ser i dag.

Odiagnostiserade diabetiker och personer med MetS utgör en stor och växande population. Det är mycket viktigt att patienterna diagnostiseras så tidigt som möjligt. Screening av patienter kan därför vara av stor betydelse och samarbetet mellan läkare och tandläkare bör utvecklas mer än vad vi ser i dag.

s 64-71 high

Upptäck mer