Annons

Annons

Parodontala och periimplantära sjukdomar i Norden

Välkomna till ett tema som handlar om parodontala och periimplantära sjukdomar i de nordiska länderna. Årets tema består av nio artiklar som publicerades under våren 2022.

Välkomna till ett nytt tema som handlar om parodontala och periimplantära sjukdomar i de nordiska länderna. Årets tema består av nio artiklar som kommer att publiceras under våren 2022.

Introduktion nordiska temat 2022

  1. Ny klassificering av parodontit
  2. Icke-kirurgisk behandling av parodontit – Rekommendationer från Europeiska Federationen för Parodontologi och riktlinjer i Norden
  3. Kirurgisk behandling av parodontit – Rekommendationer från Europeiska Federationen för Parodontologi och riktlinjer i Norden
  4. Ny klassificering av periimplantära sjukdomar
  5. Behandling av periimplantit
  6. Nya perspektiv vid diagnos och behandling av parodontit
  7. Betydelsen av cigaretter, e-cigaretter och snus för parodontit och behandling av parodontit
  8. Covid-19-pandemin och oral hälsa – orsak och verkan
  9. Vårdorganisationen för parodontala och periimplantära sjukdomar i de nordiska länderna

Sammanlagt har 28 skribenter från de nordiska länderna deltagit i detta arbete, varav många medverkat i flera artiklar. Från redaktionskommittén vill vi framföra ett innerligt tack för denna mycket omfattande och uppskattade ideella insats. Det är vår förhoppning att läsekretsen ska finna dessa artiklar värdefulla för kunskapsaktualisering och som ett stöd i det dagliga kliniska arbetet.

Läs artikeln som pdf

pdf

Upptäck mer

Inga nya endodontister förra året

76 tandläkare fick specialistbevis från Socialstyrelsen 2022, men inte en enda var endodontist. Här är hela listan.

Personnytt

Endodontisk akutbehandling

En vanlig orsak till att patienter söker för akuta besvär från munhålan är patologi utgående från pulpa eller periradikulär vävnad. Att ha god kännedom om diagnostik och differentialdiagnostik är av avgörande betydelse vid omhändertagandet. I många fall är tandsmärta ett svar på bakteriellt inducerad pulpainflammation eller på en efterföljande infekterad rotkanal associerad med akut periapikal inflammation. Givet bristen på tid kan målet med akutbehandling vara begränsat till att uppnå smärtlindring eller infektionskontroll samt en plan för ett uppföljningsbesök.

Vetenskap

Behandlingar av vital pulpa i tänder med djupa karieslesioner

Vital pulpabehandling utförs för att bevara pulpans försvarsfunktioner och därmed undvika pulp­ektomi och rotfyllning. Det finns svårigheter när det gäller att bedöma pulpans status i tänder med djupa karieslesioner. Så länge karies­lesionen inte har nått pulpan rekommenderas behandlingar där exponering av pulpan undviks, såsom stegvis exkavering. Vital pulpabehandling vidareutvecklas och förändringar i de kliniska rekommendationerna är att vänta.

Vetenskap

Epigenetiska läkemedel kan bli framtidens botemedel mot parodontit

I framtiden skulle man kanske kunna förebygga eller behandla parodontit med läkemedel som påverkar den epigenetiska inmärkningen av arvsmassan i immunceller. Men vi är långt från att till fullo förstå de komplexa inflammationsmekanismerna för att kunna göra det på ett säkert sätt.

Forskning