Annons

Annons

Förskolebarnet i akuttandvården – sedering och fysisk restriktion för barnets bästa

Fysisk restriktion i form av minimalt fasthållande kan behövas vid akuta tandvårdsbehandlingar av barn så att invasiva procedurer kan utföras. Vid dessa tillfällen läggs vikt på tandläkarens preoperativa information till vårdnadshavaren samt inhämtning av samtycke om sedering och fysisk restriktion. Därutöver rekommenderas att vårdnadshavaren tar ställning till sin roll i behandlingsrummet.

Fysisk restriktion i form av minimalt fasthållande kan behövas vid akuta tandvårdsbehandlingar av barn så att invasiva procedurer kan utföras. Vid dessa tillfällen läggs vikt på tandläkarens preoperativa information till vårdnadshavaren samt inhämtning av samtycke om sedering och fysisk restriktion. Därutöver rekommenderas att vårdnadshavaren tar ställning till sin roll i behandlingsrummet.

Krekmanova & Robertson

Upptäck mer