Så skriver du en minnestext i Tandläkartidningen

Kontakta alltid anhöriga innan du skriver en minnestext.

Inledningen ska innehålla uppgift om den avlidnas hemort, ålder, titel samt närmaste anhöriga. Nämn personen vid sitt riktiga namn, använd inte initialer eller smeknamn.

Tänk på att skriva texten om personen, inte till personen.

Minnestexter får vara max 3000 tecken, inklusive mellanslag. Redaktionen förbehåller sig rätten att ändra och korta i insända texter.

Texten får ha max fem författare, men helst färre.

Mejla texten till redaktionen@tandlakartidningen.se. Bifoga gärna en bild, svartvit eller färg, som separat fil, helst i jpg-format. Tänk på att bilden måste ha fotografens godkännande. Vi accepterar endast digitalt material, inte minnestexter per post eller papperskopior av bilder.

Texterna publiceras enbart på Tandläkartidningen.se.

Vi betalar inget arvode för minnestexter.