Annons

Annons

Fortsatt förtroende

Fortsätter ett år till.

Att gå från styrelseledamot i Västra studerandeföreningen till högsta posten som ordförande har inte varit helt lätt. Mickel Hana kan dock konstatera att valet fortfarande känns rätt, och i slutet av förra året fick han förnyat förtroende.
– Det var tufft i början. Jag läste stadgar, verksamhetsplan och budget på kvällar när jag inte pluggade. Men det har varit ett lärorikt år och jag är glad att jag fick fortsatt förtroende.
Under året som gått har Studerandeföreningen arbetat med tre fokusfrågor: Mentorprogrammet, ledarskap och karriärvägar.
 

Ledarskapsutveckling

Arbetet med mentorprogrammet startade redan för två år sedan och syftar till att ge studenterna en inblick i arbetslivet. Med ledarskapsfokuset vill studenterna lyfta frågan om ledarskapsutveckling i kursplanen, något som inte ingår på alla lärosäten.
– De två första fokusfrågorna ser vi på med ett långsiktigt perspektiv. Den tredje, karriärvägar har vi slutfört. Den resulterade i en broschyr där vi intervjuade fem tandläkare som berättade om sina yrkesval. Vi arrangerade också ett seminarium under riksstämman med samma tema.
Vilka frågor som Studerandeföreningen kommer att satsa på under det kommande året är inte klart ännu. Det bestäms på ett upptaktsmöte i januari. Mickel Hana tror dock att mentorsprogrammet och ledarskapsfrågorna kommer att hänga med även nästa år.
– Sedan är en personlig hjärtefråga, företagande. Eftersom många inom kåren startar eget tycker jag att det borde ingå någon form av företagsekonomi och marknadsföring i utbildningen. Ryms det inte i kursplanen borde skolorna erbjuda en frivillig kurs som är anpassad för tandläkare.
 

Stormig höst

Som ordförande i Tandläkarförbundets Studerandeförening representerar Mickel Hana också studenterna på förbundets styrelsemöten.
– Höstens diskussioner har mest handlat om situationen i förbundet efter Privattandläkarnas beslut att bli en branschorganisation. Studenternas frågor har väl kommit lite i skymundan, men jag har fått en inblick i hur man jobbar och vilken slags ledare förbundets ordförande Gunilla Klingberg är. Det är imponerande.
 

Rekordmånga studenter anslutna

Förra läsåret studerade totalt 1 340 studenter på tandläkarprogrammet i Sverige, varav 318 var nybörjare. Av alla studenter är 1 103 personer medlemmar i Sveriges Tandläkarförbunds Studerandeförening. Anslutningsgraden är rekordstor, hela 82 procent.
– Flest anslutna har Umeå, tätt följt av Stockholm. Göteborg och Malmö har drygt 70 procent anslutna. En av mina största uppgifter är att få andra att bli engagerade och synliggöra föreningen. De fina siffrorna visar att vi har kommit en bra bit på väg.
 

Skjuter på beslut

Mickel Hana har avslutat sin sjätte termin på tandläkarutbildningen i Göteborg. Han har möjlighet att kandidera till ordförandeskapet även nästa år. Men det beslutet låter han vänta.
– Jag tar ett år i taget. På ett sätt är det bra att sitta under en längre tid då man slipper lära upp någon ny. Men samtidigt är det nyttigt med förändring.
 
Läs mer om studenterna på www.tandlakarforbundet.se/student

Upptäck mer