Givande utbyte vidgar vyerna
Utbytesstudenter. Från vänster: Pamela Uribe, Anne Bos, Axel Lindberg, Jin Botani, Elham Salem och Papadopoulou Charitini.

Givande utbyte vidgar vyerna

31 jan 2013
Dela artikeln
Förra året sökte sig ett tiotal studenter från tandläkarprogrammet i Göteborg utomlands som en del i utbildningen. En del var iväg ett par veckor, medan andra arbetade kliniskt under tre månader.

Utbytesstudier har blivit alltmer populära och tack vare avtal mellan universitet världen över har det blivit enklare för studenter att byta studiemiljö och ta del av andra sätt att arbeta inom tandvården. Samtidigt som svenska studenter har sökt sig utomlands har studenter från utlandet förlagt sin sista termin på tandläkarprogrammet i Sverige.

[slideshow]

Elham Salem och Axel Lindberg åkte till Université Paris Descartes under tionde terminen. Där behandlade de patienter tre dagar i veckan tillsammans med franska tandläkarstudenter på Service d´odontologie d´Hôpital Charles Foix, ett sjukhus som erbjuder tandvård.

Studenterna terapiplanerade och genomförde behandlingar under vägledning. Inom barn- och vuxentandvård utförde de bland annat undersökningar, akuttandvård och dentoalveolär kirurgi. Under vistelsen i Paris förbättrades deras språkkunskaper och de fick uppleva den franska kulturen.

– Ett utbyte ger en möjlighet att se ett annat sätt att arbeta så att man kan ta till sig nya saker som kan vara till nytta, säger Elham Salem.

– Världen blir alltmer internationell och studieutbyten är ett bra verktyg för universiteten att hålla sitt varumärke vid liv utomlands.

Öppet sinne

Pamela Uribe från Colombia, Anne Bos från Nederländerna och Charitini Papadopoulo från Grekland tillbringade tre månader på tandläkarprogrammet i Göteborg under hösten. Ett introduktionsprogram utformades där de tilldelades varsin fadder från tionde terminen på tandläkarprogrammet som hjälpte till med information och praktiska tips under vistelsen.

Inledningsvis auskulterade studenterna på vuxenkliniken där de mötte svenska tandläkarstudenter och lärare. Därefter auskulterade de på samtliga specialistkliniker på Odontologen.

Utrymme för diskussion

Anne Bos från Nederländerna ville ta reda på hur det kan vara att arbeta som tandäkare i ett annat land och tanken på att möta studenter från både värdlandet och andra länder lockade.

– Vi uppskattade att lärarna var pedagogiska och det fanns utrymme att diskutera terapiplaneringar. I framtiden vore det bra att inkludera prekliniska moment,
eftersom det inte var möjligt för oss att själva behandla patienter.

Anne tyckte att utbytet bidrog till nya sätt att tänka.

– Det är viktigt att man åker iväg med ett öppet sinne och inte är allför bunden till sina åsikter eller tekniker. Man lär sig att uppskatta olika lösningar inom tandvården.

Pamela Uribe från Colombia mötte både likheter och olikheter inom tandvården under utbytet.

– Studenterna i Sverige har fler alternativ när det gäller materialval och tempot är lugnare än hemma. I Colombia har man ett annat klientel, eftersom tandvård drivs privat och bara kan bekostas av en liten och mer ekonomiskt trygg grupp.

Engagerade lärare

Pamela tyckte att behandlingsmålen var lika men vägen dit kunde skilja sig åt.

– Det finns mycket positivt i Sverige som man kan ta med sig hem, till exempel protokoll i endodonti och mycket kontrollerade hygienrutiner.

Charitini Papadopoulou från Grekland blev intresserad av tandläkarstudier i Sverige efter ett besök på Karolinska institutet 2011.

– Utbytet var välorganiserat med centralt boende, sociala aktiviteter, faddrar och engagerade lärare vilket bidrog till en trivsam tid i Sverige.

Auskulterade i New York

Columbia University College of Dental Medicine i New York tog emot sex tandläkarstudenter från Göteborgs universitet under 2012.

Jag var en av studenterna som reste till New York under tionde terminen. Där fick jag auskultera på specialistutbildningarna inom samtliga ämnesområden under två veckor.

Majoriteten av studenterna var internationella studenter som själva bekostade sin utbildning samt material som till exempel brickor och instrument. Strukturen på universitetet var mer hierarkisk än i Sverige och det krävdes att man visade framfötterna genom att ställa frågor för att känna sig delaktig.

Till skillnad från Sverige arbetade man höggradigt rent i stället för sterilt vid kirurgiska ingrepp. Det är svårt att få ett helhetsintryck under endast två veckor, ett längre utbyte hade varit mer givande.

Det mest positiva under min vistelse var att jag fick delta i föreläsningar och behandlingar på en ettårig implantatutbildning. Jag skulle uppskatta möjligheten till en sådan fördjupning inom implantat i Sverige.

Text: Jin Botani, nyexaminerad tandläkare

Foton/Illustrationer: Foto: Marie Ullnert

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch