Nytt visuellt grepp
Inne i seminarierummet följer studenterna på termin sju behandlingen. Seminarieledare Lisbeth Dahlström passar då och då på att förklara eller ställa frågor till studenterna.

Nytt visuellt grepp

13 jun 2013
Dela artikeln
Att undervisa i endodonti är tidskrävande och svårt. Vid Odontologen vid Sahlgrenska akademin i Göteborg har man utvecklat en ny metod.

Undervisningen i endodonti på tandläkarprogrammet innehåller moment som är svåra att demonstrera på ett bra och effektivt sätt; små strukturer i pulparummet manipuleras med mikroinstrument och studenterna har svårt att se vad som sker inne i tanden. Hittills är erfarenheterna mycket goda, berättar Thomas Kvist, universitetslektor och specialist i endodonti. Framöver kan tekniken komma att användas vid undervisning i andra moment under utbildningen.

[slideshow]

Mycket av undervisningen har tidigare främst baserat sig på kunskaper om tandens generella anatomi, instrumentens användning och den behandlande tandläkarens verbala beskrivning.

Men vid Odontologen i Göteborg har man nu infört ett nytt pedagogiskt verktyg; visualisering av den kliniska behandlingen. Det innebär att en kamera kopplas till operationsmikroskopet. I behandlingsrummet finns dessutom två andra kameror som kan ge översiktsbilder från behandlingssituationen.

Följer från seminarierummet

I seminarierummet en bit därifrån sitter studenterna, som kan följa behandlingen och ta del av behandlarens kommentarer. I seminarierummet finns också en seminarieledare, denna gång övertandläkare Lisbeth Dahlström, som under behandlingens gång kan ställa frågor till studenterna och förklara de olika momenten.

För att kunna arbeta mer ostört och för att studenterna ska känna sig fria att ställa alla nödvändiga frågor kan Thomas Kvist inte höra dem om inte seminarieledaren använder sin mikrofon och sköter kommunikationen den vägen.

Denna morgon genomför Thomas Kvist en revisionsbehandling med rensning och rotfyllning av en premolar i överkäken på en patient. Via headsetet kan han förklara varje moment i behandlingen. I behandlingsrummet har han också en skärm där han själv kan se den bild som länkas till seminarierummet. Via mikrofon kan övertandläkaren och seminarieledare Lisbeth Dahlström när så krävs be honom korrigera bilden eller öka eller minska förstoringen.

Behandlingen spelas in.

– Om patienten skulle utebli kan vi använda en tidigare inspelning, men att göra det live innebär ändå att det blir lite mer spännande säger Thomas Kvist, och tillägger skrattande:

– Kanske sitter en del studenter och hoppas på att jag ska göra ett misstag.

Tredje lektionen

Inne i seminarierummet sitter sjutton studenter som går sjunde terminen. Detta är deras tredje lektion med den nya tekniken. På den stora bildskärmen ser de Thomas Kvist bedöva och öppna upp operationsområdet. Detaljbilderna framträder tydligt. Intill bildskärmen finns en skärm med patientens röntgenbilder. Även om bildkvaliteten från behandlingen är mycket god väntar HD-möjligheten bakom hörnet; då kommer bildkvaliteten att bli ännu bättre.

Seminarieledare Lisbeth Dahlström prövar då och då kunskaperna i de olika momenten på studenterna, som mestadels svarar rätt. Då och då uppmanar hon Thomas Kvist att korrigera sin bild så att behandlingsområdet framträder tydligare på skärmen.

Lektionen tar en dryg timme; det visar sig vara extra pilligt att få bort den sista biten guttaperka innan tanden ska rotfyllas igen.

– Ett bra tips inför en rensning och rotfyllning är att vara utsövd och lugn eftersom behandlingar kan vara komplicerade, kommenterar Lisbeth Dahlström, som då och då också utnyttjar röntgenbilden på den andra skärmen som pedagogiskt hjälpmedel.

Studenterna följer uppmärksamt vad som sker under behandlingen och kommer ibland med frågor och till och med förslag som förmedlas vidare till Thomas Kvist i behandlingsrummet.

Efter lektionen väntar labbet. Då ska studenterna, på modeller, själva träna några av de moment de nyss sett utföras på patient genom mikroskopet.

 

Lyckad pedagogisk metod

Det nya pedagogiska greppet med visualiserad undervisning fungerar bra. Det visar en studie som genomförts i samarbete mellan Odontologen vid Sahlgrenska akademin och Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Hans Rystedt, docent i pedagogik, var ledare för studien.

Resultaten visar att undervisningsformen uppskattas av studenterna. Främst handlar det om att tekniken gör det lättare att integrera den teoretiska delen av undervisningen med den praktiska. Att kunna se detaljer i behandlingen fungerade som en utgångspunkt för frågor att diskutera. Utifrån undervisningsmodellen är det lättare för studenterna att fokusera på de mest relevanta delarna i kurslitteraturen. Tekniken innebär också att studenterna »ser med tandläkarens ögon« under behandlingen, vilket de uppskattar.

Av studien framgår det att studenterna ibland önskar att de skulle kunna ställa frågor direkt till tandläkaren, men utan att störa behandlingen. De är tvungna att vänta med sina frågor vid vissa moment. Lösningen på detta dilemma är att seminarieledaren kan samla ihop frågeställningar från studenterna och vidarebefordra dem till tandläkaren när det finns tid för detta under behandlingen.

Studiens resultat kommer inom kort att publiceras i Journal of Dental Education. Författare är Hans Rystedt, Claes Reit, Elin Johansson och Oskar Lindwall. Det går också att se en film och ladda ner en broschyr om projektet på www.sahlgrenska.gu.se/pedvisual

 

Text: Mats Karlsson

Foton/Illustrationer: Foto: Marie Ullnert

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch