Rollspel testar studenten
Lovisa Helgöy möter den så kallade fluorpatienten, skådespelaren Elena Alexandrova. I bakgrunden observerar Helene Frid. Lovisa Helgöy möter den så kallade fluorpatienten, skådespelaren Elena Alexandrova. I bakgrunden observerar Helene Frid.

Rollspel testar studenten

3 maj 2012
Dela artikeln
De senaste två åren har man vid Malmö tandvårdshögskola tagit hjälp av skådespelare för att examinera kommunikation och förhållningssätt i en besvärlig patientsituation. Konceptet har slagit väl ut och utvecklas nu vidare.

Patienten är hårt drabbad av karies men anser sig vara allergisk mot fluor. Tandläkaren lirkar på alla vis, försöker föreslå olika alternativ. Patienten vägrar och vill inte prova. Men till slut
hittar man nyckeln: Försöket behöver inte ske i ensamhet.

– Ja, ja, på kliniken! utbrister patienten, det vill säga skådespelaren Elena Alexandrova glatt, lutar sig framåt och tar tag om Lovisa Helgöys handleder.
– Det blir jättebra, du och jag provar tillsammans. Så ser vi vad som händer när du sköljer med munskölj. Vi kan även prova att borsta tänderna med tandkräm, svarar en lättad Lovisa
Helgöy som går på tandläkarutbildningens sjätte termin i Malmö.

Glädje, ilska eller tårar

Rollspelet ingår i examinationen av klinisk kompetens, även kallad OSCE (se fotnot). Sedan två år tillbaka har man vid Malmö tandvårdshögskola använt skådespelare när förhållningssätt
och kommunikation ska testas. Utifrån hur studenten agerar reagerar skådespelaren. Med exempelvis glädje, ilska eller tårar. En observatör registrerar hur mötet fortlöper.
– Det var otroligt skönt att nå fram till patienten. Hon sa först nej hela tiden och ville inte prova fluor hemma. Det kändes frustrerande när hon slöt sig mer och mer, berättar Lovisa Helgöy.

Kurskamraten Louise Ekelund, som också genomgått provet, instämmer. Båda berömmer inslaget av skådespelare.
– Det är väldigt positivt att träffa någon helt utomstående som man inte har någon anknytning till och som inte är en lärare. Det gör det mer verklighetstroget, säger Louise Ekelund.

En verklig patient är förebild

För tre år sedan kom frågan upp om hur förhållningssätt och kommunikation skulle  examineras. Viveca Andersson Plyming och Helene Frid, ansvariga för en av cariologi-stationerna, kläckte idén till rollspelet. Tillsammans utvecklade de »fluorpatienten« utifrån en verklig patient. Första gången rollspelet presenterades, 2010, agerade Viveca Andersson Plyming och Helene Frid själva skådespelare. Det nya greppet blev uppskattat men var inte oproblematiskt. Året därpå hyrde man därför in riktiga skådespelare i stället vilket innebar en rad fördelar.
– Det var jättejobbigt för oss att vara både observatörer och skådespelare. Nu när vi inte samtidigt behöver agera kan vi på ett helt annat sätt observera, förklarar Viveca Andersson Plyming.

Skådespelare är också proffs på sin sak vilket ökar verklighetsintrycket. Dessutom blir situationen mer rättvis eftersom studenterna kan uppleva olika mycket obehag inför att agera mot sin lärare.
– Men den allra bästa grejen är att skådespelaren är en kännande människa av kött och blod som så fort studenten har gått kan ge sin omedelbara respons, säger Viveca Andersson Plyming.
Aktörernas återkoppling används sedan som utgångspunkt för omtentan. Det blir då inget nytt rollspel utan ett enskilt samtal. Där får studenten veta hur han eller hon har uppfattats och får redogöra för sina funderingar kring vad som kunde ha gjorts annorlunda.

Konceptet utvecklas nu vidare. I årets OSCE har ytterligare en station, med fokus på tandvårdsrädsla, satsat på inhyrda skådespelare. Inslaget av rollspel utvärderas kontinuerligt. Tanken är att det ska leda till alltmer förfinade metoder för att kunna göra tillförlitliga bedömningar och ge en givande återkoppling.
Fotnot: OSCE står för Objective Structured Clinical Examination.

Text: Erik Skogh

Foton/Illustrationer: Foto: Gisela Svedberg

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch