Annons

Annons

Tryck på pausknappen

Studenter som läser ortodonti i Malmö har för första gången använt pedagogiska filmer i undervisningen. En professionell filmare har gjort tre filmer i samarbete med personalen på ortodontiavdelningen. Två av filmerna handlar om hur man sätter fast och tar bort en fast tandställning och den tredje om allmäntandläkarens konsultation med en ortodontist. Fler filmer planeras....

Studenter som läser ortodonti i Malmö har för första gången använt pedagogiska filmer i undervisningen.
En professionell filmare har gjort tre filmer i samarbete med personalen på ortodontiavdelningen. Två av filmerna handlar om hur man sätter fast och tar bort en fast tandställning och den tredje om allmäntandläkarens konsultation med en ortodontist. Fler filmer planeras.
En svaghet med att behandla patienter »på riktigt« är att studenten inte kan rådfråga sin handledare när som helst eller om vad som helst me-dan patienten är närvarande. Det blir lätt tekniska diskussioner där patienten hamnar utanför.
– Ibland skulle man vilja pausa ett skeende, men utan patient, säger Eva Lilja-Karlander, universitetslektor  och projektledare för filmproduktionen.
Det är därför filmerna har tagits fram. De användes för första gången i våras bland studenter som gick sista terminen på grundutbildningen. I mindre grupper och tillsammans med en lärare diskuterade de utifrån filmen under några timmar.

Mycket att diskutera

Lärarna Eva Lilja-Karlander och Sofia Petrén är nöjda med filmerna, som innehåller exempel ur vardaglig klinisk verksamhet och hjälper studenterna att tänka sig in i den framtida rollen som tandläkare.
– Visar jag något som är på riktigt engagerar studenterna sig och tar ansvar för sitt lärande, säger Eva Lilja-Karlander.
En film visar hur man sätter fast brackets. Det finns mycket i den som kan diskuteras. Förutom teknisk skicklighet handlar den till exempel mycket om hur patienten bemöts. Praktiska saker som hur det ser ut på brickan finns med. Den fysiska arbetsmiljön, till exempel ergonomi och belysning, kan diskuteras och filmen ger också underlag för diskussioner kring vikten av noggrannhet.
– Filmen är bara en kvart lång, men kan diskuteras i flera timmar, konstaterar Sofia Petrén.

Olika sanningar

Filmen om konsultation är längre, cirka 45 minuter. Filmen innehåller fyra delar. En allmäntandläkare presenterar patienter för ortodontisten. För att visa olika bemötandesätt och bedömningar, träffar samma allmäntandläkare och patient tre olika specialister. De bemöter patienten på olika sätt vilket leder till olika scenarier.
– Vi vill visa att det finns olika »sanningar«, säger Eva Lilja-Karlander.
Filmen handlar mycket om kommunikation. Vad säger tandläkaren? Barnet? Föräldern? Specialisten? Hur påverkar de varand-ra och konsultationens utveckling?
Filmen ger också goda förutsättningar att diskutera allmäntandläkarens roll i ortodonti. Vilka patienter bör specialisten undersöka? Hur väl förberedd behöver allmäntandläkaren vara vid konsultationen?
Filmerna kommer i fortsättningen att användas i tandläkarutbildningens ortodontiundervisning, som i Malmö börjar åttonde terminen. Filmerna kan också användas på kurser för tandläkare som vill bli specialister eller för ortodontisköterskor.
Studenterna tycker att det är roligt att använda film i undervisningen. Rörliga bilder bidrar till att man förstår helheten bättre, visar en utvärdering som studenterna har gjort.

Upptäck mer