Stressforskaren: Så påverkas hälsan av högt patienttryck

Bristen på tandvårdspersonal i delar av Sverige har lett till att kliniker avvecklats, vilket innebär ett ökat patienttryck för dem som finns kvar. På kort sikt kan det innebära ökade ­intäkter och kompetens­utveckling, men hur påverkas tandläkarna av ökad stress och hög arbetsbelastning?

Metod, klinik & praktik

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons