Åtgärder för beteendepåverkan planeras

En åtgärd i tandvårdsstödet för beteendemedicinsk behandling planeras, men är troligen aktuellt tidigast 2014.

Nyheter

Tandvården ska bli bättre på beteendepåverkan

En ny utbildning startas i beteendemedicinsk prevention och behandling.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons