Storstaden lockar flest nyutbildade

Tandläkarförbundets enkät­undersökning ”Framtidens tandläkare” visar att nyutbildade tandläkare är mest nöjda med undervisningen i profylax, diagnostik och sjukdomsbehandling och minst nöjda med utbildningen i teamtandvård och ledarskap.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons