Här borstar barnen tänderna tillsammans

Det har blivit vanligare med kariesskador hos små barn. Som en motåtgärd har allt fler regioner börjat införa olika projekt för att få barnen att borsta tänderna på förskolan. En av de regioner som satsat hårdast är ­Region Kalmar, där folktandvården nu kan se att kariesförekomsten hos sexåringar minskar. 

Metod, klinik & praktik

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons