Google avslöjar tandintresset

Genom att använda Google Trends, ett analysverktyg för att utvärdera sökningar i sökmotorn Google, har brasilianska forskare lyckats analysera sökvolymerna för kariesrelaterade sökningar i åtta länder mellan åren 2004 och 2016.

Forskning

Många googlade på tandtråd under 2014

Hur ofta tandtråd? Det var en av de vanligaste frågorna som svenskarna ställde till Google under året.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons