Oral mikrobiologi i mikrobiom-eran

Den orala mikrobiotan är betydligt mer diversifierad än vi tidigare trodde. Detta har djupgående konsekvenser för behandlingar av orala infektioner, speciellt när det gäller bruket av antimikrobiella medel.

Vetenskap

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons