Förslag om färre förbundsmöten

Nu föreslår Tandläkarförbundets förbundsstyrelse att förbundsmöte ska hållas vart tredje år. Bakgrunden är ett beslut vid förra årets förbundsmöte.  

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons