Rätt urval viktigt vid kliniska studier

En liten andel kliniska randomiserade studier inom tandimplantat visar tecken på ett icke slumpmässigt urval, visar en analys. En osäker slutsats, enligt statistiker på SBU.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons