”Hästdoser” av lugnande medel till barn

I minst två fall har barn fått för stora doser av lugnade medel inför behandling hos tandläkare. Misstagen har skett när patienterna har fått rektal Midazolam i oral dos.

Etik

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons