Så syns missbruk i munnen

Missbruk av olika substanser sätter spår i munnen och påverkar tandhälsan negativt. En del personer med missbruksproblem uppsöker tandvården för att få utskrivet det läkemedel de är beroende av, medan andra kommer först när de har stora problem med tänderna.

Metod, klinik & praktik

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons