Konsulters inflytande ökar

Konsulter får allt oftare göra utredningar som ligger till grund för politiska beslut inom välfärden. Detta trots att deras rapporter kan vara svåra att granska.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons