Satsning på vård och omsorg för äldre

Ett nationellt kompetenscentrum för vård och omsorg för äldre inrättas vid Socialstyrelsen. Munhälsa och munvård blir en viktig del, enligt Elisabeth Wärnberg Gerdin, medicinalråd i tandvård och munhälsa på Socialstyrelsen.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons