Långvarigt metabolt syndrom kopplas till sämre tandhälsa

Individer som har haft metabolt syndrom i mer än 15 år har en signifikant sämre tandhälsa. Det kan finska forskare visa.

Forskning

Samband mellan tandvårdsrädsla och smärtkänslighet

Tandvårdsrädda har en högre smärtkänslighet än icke tandvårdsrädda. Det gäller särskilt kvinnor, visar en finsk studie.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons