Stopp för projekt om tandläkares nackbesvär

Ett projekt om nackbesvär hos tandläkare har fått avslag i etikprövningsnämnden i Uppsala.

Nyheter

Implantatstudie fick nobben

Etiköverprövningsnämnden säger nej till tandläkarens ansökan om att utföra en studie om implantatbehandling på tandlösa patienter.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons