Ozonbehandling gör ingen nytta vid parodontal terapi

Ozonterapi har provats som tillägg vid parodontal terapi, men nu konstaterar turkiska forskare att behandlingen inte gör någon nytta.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons