Protetik i praktiken

Vad ger ersättning vid omfattande protetiska behandlingar? Vem ska betala vad och vilka diagnoskoder och åtgärder är lämpliga, med hänsyn till tandvårdsstödets intentioner? Följ Tandläkartidningens serie med protetikfall. Här är andra delen.

Artikelserier

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons