”Hjälp alla som behöver vård – men på arbetstid”

Ingen ska behöva avstå akut tandvård, men den ska ges under ordinarie arbetstid så att medarbetarna är försäkrade. Det säger Anna Carin Dahlgren, tandvårdschef i Östergötland.

Nyheter

Tandläkare tvingas sluta hjälpa tiggare

En tandläkare i Linköping behandlade EU-medborgare ideellt. Det får hon inte fortsätta med, bestämmer folktandvårdens ledning.

Nyheter

Vårdorganisationer förkastar begreppet ”vård som inte kan anstå”

”Vård som inte kan anstå” bör inte användas som begrepp inom den svenska vården. Det anser Tandläkarförbundet och en rad andra vårdorganisationer.

Nyheter

Ja till lag om tandvård för papperslösa

Från och med 1 juli blir landstingen skyldiga att erbjuda vuxna personer som vistas i landet utan tillstånd samma subventionerade hälso- och sjukvård som vuxna asylsökande.

Nyheter

”Regeringen diskriminerar papperslösa”

Regeringen föreslår en lag som systematiskt diskriminerar papperslösa människor i behov av vård, varnar Gunilla Klingberg, ordförande i Sveriges Tandläkarförbund.

Nyheter

Tandläkarförbundet kritiserar lagförslag

Papperslösa bör ha rätt till tandvård på samma villkor som andra som bor i Sverige, anser Sveriges Tandläkarförbund.

Nyheter

Tandläkarförbundet kräver vård för asylsökande

Sveriges Tandläkarförbund ställer sig bakom ett upprop som kräver att papperslösa och asylsökande ska få tillgång till hälso- och sjukvård på samma villkor som andra. Uppropet lämnas över till regeringen den 17 februari.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons