Så påverkas munhälsan av överviktskirurgi

Denna studie visar att patienter som genomgår överviktskirurgi har ett signifikant reducerat ostimulerat salivflöde sex veckor efter operation. De riskerar härmed att utveckla en försämrad munhälsa.

Vetenskap

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons