Samband mellan tandvårdsrädsla och smärtkänslighet

Samband mellan tandvårdsrädsla och smärtkänslighet

Tandvårdsrädda har en högre smärtkänslighet än icke tandvårdsrädda. Det gäller särskilt kvinnor, visar en finsk studie.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons