Björn Klinge får förtjänstmedalj

Björn Klinge, senior professor vid Malmö universitet och vetenskaplig redaktör på Tandläkartidningen, får Svenska Tandläkare-Sällskapets förtjänstmedalj vid årets odontologiska riksstämma.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons