Nytt vårdprogram om levnadsvanor

Matvanor, tobaks- och alkoholbruk och fysisk aktivitet tas upp i ett nytt nationellt vårdprogram för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons