Annons

Annons

Tandförluster och käkledssmärta – sociala och samhälleliga konsekvenser samt rehabilitering

Dålig oral hälsa, som tandförluster och smärtor relaterade till temporomandibulär dysfunktion (TMD), kan ha stor inverkan på en persons livskvalitet och sociala relationer. Socialt utsatta individer uppvisar ofta ett icke-fungerande bett och, i synnerhet kvinnor, kronisk orofacial smärta. Enkel protetisk rehabilitering kan då vara ett bra behandlingsalternativ och bidra till den sociala rehabiliteringen. Icke-invasiv behandling såsom patientutbildning, egenvård, kognitiv beteendeförändring, tänjning (stretchning) och ocklusala skenor rekommenderas vid TMD-relaterade smärtor.

Dålig oral hälsa, som tandförluster och smärtor relaterade till temporomandibulär dysfunktion (TMD), kan ha stor inverkan på en persons livskvalitet och sociala relationer. Socialt utsatta individer uppvisar ofta ett icke-fungerande bett och, i synnerhet kvinnor, kronisk orofacial smärta. Enkel protetisk rehabilitering kan då vara ett bra behandlingsalternativ och bidra till den sociala rehabiliteringen. Icke-invasiv behandling såsom patientutbildning, egenvård, kognitiv beteendeförändring, tänjning (stretchning) och ocklusala skenor rekommenderas vid TMD-relaterade smärtor.

Boeskov Ozhayat & Ekberg

Upptäck mer