Annons

Annons

Tandvårdssystemen i Norden – stora skillnader för socioekonomiskt utsatta grupper

Sverige, Danmark, Norge och Finland erbjuder alla en avgiftsfri tandvård till barn och ungdomar, men tandvårdssystemen skiljer sig åt mellan länderna när det gäller vuxna, och för socioekonomiskt utsatta grupper finns det stora skillna­der i systemen. I samtliga länder har dessa tand­vårdssystem under årens lopp utvecklats till ett lapptäcke av olika subventioner. Systemen hål­ler nu på att revideras, eller har reviderats, med större eller mindre förändringar.

Sverige, Danmark, Norge och Finland erbjuder alla en avgiftsfri tandvård till barn och ungdomar, men tandvårdssystemen skiljer sig åt mellan länderna när det gäller vuxna, och för socioekonomiskt utsatta grupper finns det stora skillna­der i systemen. I samtliga länder har dessa tand­vårdssystem under årens lopp utvecklats till ett lapptäcke av olika subventioner. Systemen hål­ler nu på att revideras, eller har reviderats, med större eller mindre förändringar.

Strand et al

Upptäck mer