Titan kan orsaka inflammation
Patienter med periimplantit har mycket höga halter av titan i vävnaden runt tandimplantatet.

Titan kan orsaka inflammation

NY AVHANDLING 28 Maj 2018
Dela artikeln
Tandimplantat i titan kan bidra till inflammation och förlust av mjukvävnad och ben. Det tror Mattias Pettersson, specialist i oral protetik, som lägger fram sin doktorsavhandling i ämnet på fredag.

Patienter med periimplantit, inflammation och förlust av mjukvävnad och ben runt titanimplantat, har mycket höga halter av titan i vävnad runt tandimplantatet. Det talar för att titan frisätts från implantatet, enligt en ny doktorsavhandling som läggs fram 1 juni vid Umeå universitet.

Titan kan frisättas från tandimplantat och tillsammans med bakterier orsaka kraftiga inflammationer som leder till skador i käkbenet.

Hittills har man trott att besvären beror på bakterier runt implantaten, men avhandlingen visar att materialet i implantaten också har betydelse.

Mattias Pettersson
Foto: Hamdiija Comic

Höga halter av titan
Mattias Pettersson har gjort cellbiologiska, biokemiska och mikroskopiska analyser av celler och vävnad som utsatts för titan och funnit mycket höga halter av titan i vävnad som har drabbats av periimplantit.

Experimentella studier har visat att celler som utsätts för titan i kombination med bakterier drabbas av en svårare inflammation än om cellerna exponerades enbart för bakterier.

Påminner om asbest
Det visar sig också att titan bildar partiklar med proteiner som tas upp av immunceller men som inte kan brytas ned. Molekyler som signalerar inflammation frisätts.

Det är samma förlopp som när celler exponeras för asbest, enligt Mattias Pettersson, övertandläkare och doktorand vid institutionen för odontologi i Umeå.

Kobolt motverkar reaktionen
Han tycker ändå inte att tandläkare ska avråda från titanimplantat, men de ska försöka förebygga komplikationer. Riskerna kan minskas om man väljer rätt materialsammansättning och utformning av implantat och protetik.

När cellerna utsätts för titan och kobolt samtidigt, uteblir den inflammatoriska reaktionen, visar avhandlingen.

Därför tycker Mattias Pettersson att det behövs forskning som visar om koboltlegering i den protetiska konstruktionen kan vara ett sätt att minska problemen.

Skrovlig yta ökar risken
Han tror också att implantatens form kan spela roll. Mer titan utsöndras från implantat med en skrovlig yta jämfört med implantat med en slät yta.

Gamla Brånemark implantat hade en slät yta, medan dagens implantat har oftast en skrovlig yta för att få en bättre stabilitet. Men det leder alltså samtidigt till en större frisättning av titan när implantatet installeras.

Doktorsavhandlingen heter ”On titanium release from dental implants and the inflammatory response.”
Janet Suslick

FAKTA – IMPLANTAT

* Runt 15 till 20 miljoner tandimplantat installeras i världen varje år.

* Mellan 10 och 20 procent av patienterna drabbas av inflammation och förlust av stödjande vävnad kring minst ett implantat.

* I dag är enstegsinsättning av implantat vanligt. Det innebär att patienten får ”skruvdelen” och krona, bro eller helprotes samtidigt. Eftersom implantatet penetrerar mjukvävnaden direkt, exponeras det för munnens bakterier i större utsträckning än vid den mer omständliga tvåstegskirurgin, där implantatet täcks med mjukvävnad och får läka i flera månader innan ”de nya tänderna” sätts fast.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören: redaktionen@tandlakartidningen.se

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakarforbundet.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch