Första specialisten i orofacial medicin klar

Första specialisten i orofacial medicin klar

Ny specialitet Orofacial medicin har fått sin första specialist. Han heter Ulf Mattsson och är övertandläkare i Karlstad.
25 Sep 2018

Unik jättestudie ­avslöjar genetiska tandhälsofaktorer

Forskning I en studie på över 500 000 personer har forskare ­hittat närmare 100 ställen i människans arvsmassa som är kopplade till karies eller tandlossning. De gener som anses mest intressanta har betydelse för tandkvalitet och immunförsvar.
25 Sep 2018

Kronisk parodontit kan vara riskfaktor för impotens

Forskning Det är inte bara kärlhälsan som kan påverkas av parodontit. Nu har spanska forskare hittat belägg för att kronisk parodontit kan vara en riskfaktor även för impotens.
25 Sep 2018
Ortodontibehovet bedöms olika i landet

Ortodontibehovet bedöms olika i landet

Ny studie Det finns regionala skillnader vad gäller vilka barn och ungdomar som kvalar in för att få kostnadsfri ortodontibehandling. Det visar en ny undersökning.
24 Sep 2018
27
Ett fåtal fuskar grovt

Ett fåtal fuskar grovt

Brottslighet Under 2018 har flera vårdgivare åtalats och dömts för brott som innefattar mycket grovt fusk med tandvårdsstödet. Försäkringskassan arbetar sedan ett år tillbaka med nya metoder för att tidigt identifiera den lilla grupp vårdgivare som återkommande miss­brukar tandvårdsförsäkringen.
20 Sep 2018
20
TMD drabbar en av 20 – ett folkhälsoproblem

TMD drabbar en av 20 – ett folkhälsoproblem

Forskning Så många som en av 20 är drabbad av TMD, temporomandibulär dysfunktion. Det bör därför betraktas som ett folkhälsoproblem, menar svenska forskare.
20 Sep 2018
26
Stor studie om hur barnens munhälsa formas

Stor studie om hur barnens munhälsa formas

10 000 barn Vilken betydelse har munnens mikroflora för barns orala hälsa och allmänhälsa? Det hoppas forskare i Umeå få svar på i en stor populationsstudie i Västerbotten.
19 Sep 2018
75

Debatt: Dagens ersättningssystem bör behållas och utvecklas

Debatt Det åtgärdsbaserade ersättningssystemet bör finnas kvar i vuxentandvården, menar Cecilia Franzén och Thomas Davidson. Dagens tandvårdsstöd bör emellertid utvecklas, delvis genom förenklingar av hur ATB och STB används, men även genom ökad satsning på forskning för att kunna förbättra rekommendationerna i de nationella riktlinjerna, anser de.
20 Sep 2018
12

Liten risk för antibiotikaresistent smitta

Arbetsmiljö Risken för tandvårdspersonal i Sverige att exponeras för antibiotikaresistenta bakterier är liten. Det konstateras i en ny kunskapssammanställning om arbetsmiljörisker med antibiotikaresistenta bakterier från Arbetsmiljöverket.
17 Sep 2018
32

Fakta kan dämpa oron kring ”fluor”

Vetenskap Med jämna mellanrum dyker ”fluorskeptiker” upp med påståenden om att ”fluor” är skadligt. Det är viktigt att då göra tydligt att tandvårds­produkter inte innehåller den toxiska gasen fluor utan fluoridföreningar. Det finns tillräcklig vetenskaplig dokumentation för att fluorid har en kariesförebyggande effekt, och om rekommendationerna följs föreligger ingen risk för hälsovådliga effekter.
23 Aug 2018
6
Prenumerationsärenden försenade

Prenumerationsärenden försenade

Prenumeration Vi har stött på oväntade svårigheter med vårt nya kundtjänstsystem, och därför kan det dröja innan prenumerationsärenden hanteras. Hör av dig till oss om du saknar din tidning, så skickar vi den.
11 Sep 2018

Tre av fyra tandvårdsrädda lider av svår tandvärk

Forskning Personer som lider av svår tandvårdsrädsla/fobi lider också i mycket hög utsträckning av tandsmärta. Det gör dem extra utsatta i tandvården, menar svenska forskare.
13 Sep 2018
Plusmaterial
6
Ny ordförande för Sveriges folktandvårdsförening

Ny ordförande för Sveriges folktandvårdsförening

Nytt uppdrag Nu har Sveriges folktandvårdsförening fått en ny ordförande. Gunilla Swanholm, tandvårdsdirektör i Region Uppsala, tar över efter Bent Petersen, som lämnar posten efter fem år.
12 Sep 2018
127
Beteltuggning skördar liv

Beteltuggning skördar liv

Papua Nya Guinea har högst andel muncancer i ­världen i förhållande till befolkningsmängd. ­Orsaken är betelnötter, men också stor brist på tandvård och avsaknad av vägar – människor kan behöva gå i dagar för att ta sig till en klinik.
12 Sep 2018
Plusmaterial

Bloggar

Prenumerera här!

Ur senaste numret

GENOMBROTT I GENFORSKNINGEN OM KARIES OCH PARODONTIT

EN AV FYRA IMPLANTATPATIENTER UPPLEVER TEKNISKA PROBLEM

FÅ FUSKAR MEN EN LITEN GRUPP MISSBRUKAR SYSTEMET GROVT

KARRIÄRVÄGEN GICK FRÅN LISSABON TILL LUDVIKA

Läs som E-tidning här

I vimlet Tandläkartidningen på Instagram

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakarforbundet.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch