Ett fåtal fuskar grovt

Ett fåtal fuskar grovt

Brottslighet Under 2018 har flera vårdgivare åtalats och dömts för brott som innefattar mycket grovt fusk med tandvårdsstödet. Försäkringskassan arbetar sedan ett år tillbaka med nya metoder för att tidigt identifiera den lilla grupp vårdgivare som återkommande miss­brukar tandvårdsförsäkringen.
20 Sep 2018
11
TMD drabbar en av 20 – ett folkhälsoproblem

TMD drabbar en av 20 – ett folkhälsoproblem

Forskning Så många som en av 20 är drabbad av TMD, temporomandibulär dysfunktion. Det bör därför betraktas som ett folkhälsoproblem, menar svenska forskare.
20 Sep 2018
15
Stor studie om hur barnens munhälsa formas

Stor studie om hur barnens munhälsa formas

10 000 barn Vilken betydelse har munnens mikroflora för barns orala hälsa och allmänhälsa? Det hoppas forskare i Umeå få svar på i en stor populationsstudie i Västerbotten.
19 Sep 2018
48

Debatt: Dagens ersättningssystem bör behållas och utvecklas

Debatt Det åtgärdsbaserade ersättningssystemet bör finnas kvar i vuxentandvården, menar Cecilia Franzén och Thomas Davidson. Dagens tandvårdsstöd bör emellertid utvecklas, delvis genom förenklingar av hur ATB och STB används, men även genom ökad satsning på forskning för att kunna förbättra rekommendationerna i de nationella riktlinjerna, anser de.
20 Sep 2018
7
Liten risk för antibiotikaresistent smitta

Liten risk för antibiotikaresistent smitta

Arbetsmiljö Risken för tandvårdspersonal i Sverige att exponeras för antibiotikaresistenta bakterier är liten. Det konstateras i en ny kunskapssammanställning om arbetsmiljörisker med antibiotikaresistenta bakterier från Arbetsmiljöverket.
17 Sep 2018
32

Fakta kan dämpa oron kring ”fluor”

Vetenskap Med jämna mellanrum dyker ”fluorskeptiker” upp med påståenden om att ”fluor” är skadligt. Det är viktigt att då göra tydligt att tandvårds­produkter inte innehåller den toxiska gasen fluor utan fluoridföreningar. Det finns tillräcklig vetenskaplig dokumentation för att fluorid har en kariesförebyggande effekt, och om rekommendationerna följs föreligger ingen risk för hälsovådliga effekter.
23 Aug 2018
6
Prenumerationsärenden försenade

Prenumerationsärenden försenade

Vi har stött på oväntade svårigheter med vårt nya kundtjänstsystem, och därför kan det dröja innan prenumerationsärenden hanteras. Hör av dig till oss om du saknar din tidning, så skickar vi den.
11 Sep 2018

Tre av fyra tandvårdsrädda lider av svår tandvärk

Forskning Personer som lider av svår tandvårdsrädsla/fobi lider också i mycket hög utsträckning av tandsmärta. Det gör dem extra utsatta i tandvården, menar svenska forskare.
13 Sep 2018
Plusmaterial
6
Ny ordförande för Sveriges folktandvårdsförening

Ny ordförande för Sveriges folktandvårdsförening

Nytt uppdrag Nu har Sveriges folktandvårdsförening fått en ny ordförande. Gunilla Swanholm, tandvårdsdirektör i Region Uppsala, tar över efter Bent Petersen, som lämnar posten efter fem år.
12 Sep 2018
127
Beteltuggning skördar liv

Beteltuggning skördar liv

Papua Nya Guinea har högst andel muncancer i ­världen i förhållande till befolkningsmängd. ­Orsaken är betelnötter, men också stor brist på tandvård och avsaknad av vägar – människor kan behöva gå i dagar för att ta sig till en klinik.
12 Sep 2018
Plusmaterial

Vertikal extraktion kan vara bättre än traditionell

Forskning Behovet av lambåkirurgi efter vertikal tandextraktion var betydligt lägre än vid traditionell extraktion, visar brittisk observationsstudie.
11 Sep 2018
17
De påverkas när Kiruna flyttas

De påverkas när Kiruna flyttas

Flyttlass Den unika centrumflytten i Kiruna påverkar i hög grad ­stadens tandvård. På sikt kommer samtliga tre kliniker att behöva söka nya lokaler. Först ut är Smile Tandlaget med flytt till det nya centrum som håller på att byggas upp.
10 Sep 2018
Plusmaterial
2

Medicinsk screening inom tandvården

Vetenskap Medicinsk screening inom tandvården tycks kunna identifiera en av tio individer med odiagnostiserat högt blodtryck eller med felinställd medicinering, visar denna avhandling. Sannolikt kan även odiagnostiserad diabetes och prediabetes identifieras.
23 Aug 2018

Tillsatt fluorid i dricksvattnet skyddar mot karies

Forskning Moderna data från Australien bekräftar sambandet mellan dricksvatten med tillsatt fluor och skydd mot karies.
6 Sep 2018
35

Bloggar

Prenumerera här!

Ur senaste numret

GENOMBROTT I GENFORSKNINGEN OM KARIES OCH PARODONTIT

EN AV FYRA IMPLANTATPATIENTER UPPLEVER TEKNISKA PROBLEM

FÅ FUSKAR MEN EN LITEN GRUPP MISSBRUKAR SYSTEMET GROVT

KARRIÄRVÄGEN GICK FRÅN LISSABON TILL LUDVIKA

Läs som E-tidning här

I vimlet Tandläkartidningen på Instagram

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakarforbundet.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch