Raka vägen inget för Java

Raka vägen inget för Java

Porträttet Han gick en halv tandläkarutbildning i Rumänien och resten på hemmaplan i Sverige. 2013 blev han årets tandläkar­student i Göteborg och det öppnade nya ­dörrar. Om allt går som planerat får Java Walladbegi doktorshatt nästa år. Drömmarna om framtiden är stora.
20 Jun 2018
Plusmaterial
14
Invasiva tandingrepp ökar inte risken för infarkt

Invasiva tandingrepp ökar inte risken för infarkt

Forskning Större tandingrepp verkar inte kunna utlösa hjärtinfarkt, enligt en ny svensk studie som har jämfört över 50 000 fall av hjärtinfarkt med närmare 250 000 kontrollindivider.
18 Jun 2018
47
Nära till beslut om prisjämförelsetjänst

Nära till beslut om prisjämförelsetjänst

prisjämförelsetjänst Snart ska det bli enklare att jämföra priserna för tandvård hos olika mottagningar. Utan att det innebär merjobb för vårdgivarna. Det föreslår TLV i sin slutrapport om en prisjämförelsetjänst för tandvård.
15 Jun 2018
5

Många faktorer styr marknadsandelar

Arbetsmarknad På 2010-talet har folktandvården vuxit allra mest i Kronoberg, Kalmar och Västmanland. De privata har i första hand ryckt fram i Stockholms län. Tandläkartidningen har kartlagt folktandvårdens andel av vuxentandvården mellan 2009 och 2017.
14 Jun 2018
Plusmaterial
5
Placerade barn får mindre tandvård

Placerade barn får mindre tandvård

Ny rapport Barn och unga som placeras i familjehem eller institutionsvård går ofta miste om den tandvård som de har rätt till. Det går att komma åt bristande organisation med låga kostnader, enligt en ny rapport från SBU.
13 Jun 2018
87
Pigg på karieskunskap

Pigg på karieskunskap

Metod I Umeå har universitetslektor Karin Sunnegårdh-Grönberg i fem år lett gruppbehandling för patienter med förhöjd risk för karies. Modellen, som kallas Pigg, är unik och rubbar delvis balansen mellan tandläkare och patient.
13 Jun 2018
Plusmaterial
34
Risk för brist på hygienist

Risk för brist på hygienist

Utbildning Ett obligatoriskt tredje år för tandhygienist­examen är positivt. Det tycks alla vara överens om. Men det finns farhågor om bristande finansiering och ökad brist på tandhygienister.
12 Jun 2018
87
Tandsjukdomar kostar 550 miljarder dollar

Tandsjukdomar kostar 550 miljarder dollar

Forskning Totalkostnaden för världens tandsjukdomar landar på närmare 550 miljarder dollar per år, har europeiska forskare räknat ut.
11 Jun 2018
14
Genväg till kariesterapi

Genväg till kariesterapi

Genetik I sommar kommer en grupp forskare att presentera resultatet av den första stora kartläggningen av gener kopplade till karies. Det är början på en utveckling som kan ge en mer differentierad diagnostik av karies och personanpassad behandling av sjukdomen.
7 Jun 2018
Plusmaterial
23
Dålig tandhälsa kan vara dödlig riskfaktor

Dålig tandhälsa kan vara dödlig riskfaktor

Forskning Personer med dålig tandhälsa hade 45 procents högre risk att dö i hjärt-kärlsjukdom och 58 procents högre risk att dö i cancer, enligt ny svensk studie.
7 Jun 2018
308
Tandläkare har ökad risk för hudcancer

Tandläkare har ökad risk för hudcancer

Cancer Tandläkare löper numera mer än 2,5 gånger högre risk att drabbas av basalcellscancer än jordbrukare, skogsbrukare och trädgårdsmästare, enligt Strålsäkerhetsmyndigheten.
5 Jun 2018
102
Kvinnor långtidssjukskrivna mer än dubbelt så ofta

Kvinnor långtidssjukskrivna mer än dubbelt så ofta

Arbetsmiljö Ergonomi och psykosocial arbetsmiljö är de största riskerna för sjukdom i tandläkaryrket. Mest utsatta är kvinnliga tandläkare. Det visar tre färska rapporter.
5 Jun 2018
35
Dubbelfirande i Malmö

Dubbelfirande i Malmö

Utbildning 2018 är ett riktigt jubileumsår i Malmös akademiska värld. Dels inrättas Malmö universitet, dels firar Tandvårdshögskolan 70 år.
5 Jun 2018
11
Blodtrycksmätning hos tandläkaren en bra metod

Blodtrycksmätning hos tandläkaren en bra metod

Forskning Blodtrycksmätning vid tandläkarbesöket är en effektiv och träffsäker metod för screening av svenskar, visar ny studie.
4 Jun 2018
Plusmaterial
31

Bloggar

Prenumerera här!

Ur senaste numret

NY FORSKNING HAR KARTLAGT KARIESGENERNA

VI GRANSKAR MARKNADSANDELARNA

KÄFTIS I MALMÖ FYLLER 70

PARODONTIT OCH HJÄRTINFARKT HAR STARKAST SAMBAND HOS KVINNOR

Läs som E-tidning här

I vimlet Tandläkartidningen på Instagram

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakarforbundet.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch