Annons

Annons

Denosumab ger ökad risk för osteonekros

Denosumab är en monoklonal antikropp mot den osteoklastdrivande cytokinen RANKL. Läkemedlet ges både mot osteoporos (Prolia) och mot skelettmetastaser (Xgeva).

Denosumab är en monoklonal antikropp mot den osteoklastdrivande cytokinen RANKL. Läkemedlet ges både mot osteoporos (Prolia) och mot skelettmetastaser (Xgeva).
I en metaanalys som totalt omfattar närmare 9 000 patienter där knappt 5 000 gavs injektioner med denosumab visas att 1,9 procent av dem som behandlades med denosumab drabbades av osteonekros i käken.
Det är cirka 50 procent högre risk jämfört med behandling med bisfosfonater, som också har visat en förhöjd risk för osteonekros i käken. Särskilt hög var risken i kombination med tandextraktion, kemoterapi och dålig tandhygien.
 
Förtydligande
Patienterna i metastudien var samtliga cancerpatienter och var både sjukare och fick avsevärt högre doser av denosumab än vad som ges till ostoeporospatienter. Studiens resultat gäller därför bara vid behandling med Xgeva mot cancer.

Upptäck mer