Annons

Annons

Mepivakain bättre än lidokain vid irreversibel pulpit

Nervblockad med mepivakain var nästan fyra gånger så ofta framgångsrikt som lidokain vid irreversibel pulpit.

Det är erkänt svårt att smärtlindra patienter med irreversibel pulpit så att de inte känner någon smärta under pulpektomin. Den akuta inflammationen i pulpan verkar försvåra smärtlindringen, men det är fortfarande oklart varför, även om hypoteser finns.
I en dubbelblind, randomiserad klinisk prövning har brasilianska forskare jämfört 2-procentig mepivakain med adrenalin (produktnamn Carbocain adrenalin) med 2-procentig lidokain med adrenalin (produktnamn Xylocain adrenalin) på 42 patienter med irreversibel pulpit.
Patienterna fick först en ampull, 1,8 ml, och om smärtlindring inte uppnåtts fick de ytterligare en ampull. Smärtlindringen bedömdes på flera olika nivåer. Först genom test av smärta i läppen och sedan med hjälp av elektrisk pulpastimulering av den drabbade tanden. Endast de patienter som uppnådde full smärtlindring i de båda testerna fick genomgå pulpektomi.
Tio av de 42 patienterna uppnådde inte full smärtlindring, tre i mepivakaingruppen och sju i lidokaingruppen, och togs därför ut ur studien.
Under pulpektomin upplevde åtta patienter i mepivakaingruppen och tolv i lidokaingruppen smärta. Totalt innebar detta att 55 procent av blockaderna med mepivakain var framgångsrika jämfört med 14 procent med lidokain.
Detta trots att den elektriska pulpastimuleringen visade att 86 procent av mepivakainblockaderna och 67 procent av lidokainblockaderna gav full smärtlindring.

Upptäck mer