Annons

Annons

Tarmsjukdom ökar användningen av tandvård

Patienter med en inflammatorisk tarmsjukdom använder tandvård i signifikant högre utsträckning än snittbefolkningen.

Patienter som lider av inflammatorisk tarmsjukdom söker tandläkarvård i signifikant högre utsträckning än snittbefolkningen. Det kan svenska forskare visa efter att ha analyserat Försäkringskassans register över drygt 3 100 patienter med Crohns sjukdom och drygt 2 000 patienter med ulcerös kolit och jämfört dem med matchade kontroller.
Mest tandvård sökte patienter med Crohns sjukdom, där de vanligaste behandlingarna rörde avtagbara proteser, som gjordes i 65 procent högre utsträckning jämfört med snittbefolkningen, fyllningar i framtänderna, 52 procent vanligare, och endodontisk behandling, 46 procent vanligare.
Även patienter med ulcerös kolit sökte tandvården signifikant mer än snittet. Men för dem var det kliniska undersökningar, fyllningar i hörntänder och incisiver liksom fyllningar i premolarer och molarer som var mer framträdande än snittet.
Kvinnor sökte generellt mer tandvård än män, men utnyttjandet av tandvården var ganska skevt fördelat där ett mindre antal individer stod för en relativt stor del av vårdbehovet, både bland patienterna och kontrollerna.

Upptäck mer